Varje år har föreningen en årsstämma för att gemensamt besluta angående de stora frågorna, där ibland vilka som skall sitta  som styrelse för de kommande åren.

 

Protokoll från tidigare år:

2017

2016

2015

2014

2013

2012