Blankett för att ta ut pengarna från de inre reparationsfonden kan du enkelt ladda ner här

Inre reparationsfond


Ansökningsblankett för uthyrning av lägenhet i andrahand:

Andrahandsansökan


Överlåtelseavtal som skall skickas in till Riksbyggen då försäljning sker utan mäklare

Överlåtelseavtal


Medlemsfullmakt till föreningsstämma som kan används ifall du personligen inte kan gå på någon utav föreningens stämmor (endast en fullmakt per person får användas).

Fullmakt