BRF Vivalla har flera projekt pågående och planerade projekt för framtiden:

 

Pågående:

Byte av belysning i trapphusen - Till bättre rörelsesensorer och energisnålare ljuskällor.

Vi har nu bytt till ledbelysning i alla lokaler inför hösten med ett bättre ljus samt för besparing av miljön.

 

Kommande:

Stammrenovering - Som flera av er vet så är inte stammarna renoverade i dessa fastigheter och fastigheterna är nu 50 år gamla. Dock ser stammarna så pass bra ut att vi för tillfället inte har någon plan på när dessa skall renoveras. De stammar som kommer beröras är följande:

Avloppsstammar - Från badrum och kök, både stående stammar i väggarna samt stammar liggande stammar i golven. Dessa stammar inkluderar golvbrunnarna i badrummen vilket medför att de bryter tätskikten och är mycket kostsamma att byta.

Värmestammar - Rören till radiatorerna kan komma att behövas bytas samt isoleras, framförallt de som går mellan fastigheterna där flera av dem är oisolerade.

Varm-/kallvatten - Alla vattenstammar, dessa går in i badrum och kök via väggarna, dessa bryter även tätskikten i badrummen vilket är det största problemet med dessa.

Balkongrenovering - vi planerar även på sikt att renovera balkongerna. 

 

 

Eventuella projekt som planeras:

Elbilsplatser - Vi är medvetna om att elbilar kommer att introduceras i samhället och de elstolpar vi idag har klarar inte av att ladda elbilar samt att de saknar undermätare. Det finns planer att installera ett par laddstationer som kommer kunna hyras, detta kommer dock troligen inte ske innan någon visar intresse av att köpa elbil. Så planerar du att köpa elbil, kontakta någon i styrelsen för fortsatt dialog.