BRF Vivalla har flera projekt pågående och planerade projekt för framtiden:

 

Pågående:

 

 

 

Meddelande

 

Uppsala 2018-11-01 

 

 

Till boende på BRF Vivalla

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om tillträde till er lägenhet v.49 eller 50

 

 

 

 

 

Företaget Dalkarlarna har av er förening fått i uppdrag att genomföra ventilations åtgärder under fönster i sovrum och vardagsrum i alla lägenheter.

 

 

 

Dalkarlarna kommer till er lägenhet någon gång under vecka 49 eller 50, vi återkommer med mer detaljer och vilket datum som ni får besök.

 

 

 

Det är viktigt att vi får tillträde till lägenheten och att möbler och blommor i och runt fönstren är undanplockat för att utföra arbetet.

 

 

 

Om ni inte kan vara hemma angiven tidpunkt kan ni lämna in underskrivet medgivande om huvudnyckel till Riksbyggens tillfälliga brevlåda i området,. Se bifogad talong i nästa information som kommer skickas ut ca 2 veckor innan besöket, bostadsrättsinnehavaren får betala för uteblivet besök p.g.a. ej tillträde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand för er medverkan!

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Riksbyggen

 

 

 

Joacim Ahlinder

 

0771-860 860

 

På uppdrag av BRF Vivallas styrelse

 

 

 

Byte av belysning i trapphusen - Till bättre rörelsesensorer och energisnålare ljuskällor.

Vi har nu bytt till ledbelysning i alla lokaler inför hösten med ett bättre ljus samt för besparing av miljön.

 

Kommande:

Stammrenovering - Som flera av er vet så är inte stammarna renoverade i dessa fastigheter och fastigheterna är nu 50 år gamla. Dock ser stammarna så pass bra ut att vi för tillfället inte har någon plan på när dessa skall renoveras. De stammar som kommer beröras är följande:

Avloppsstammar - Från badrum och kök, både stående stammar i väggarna samt stammar liggande stammar i golven. Dessa stammar inkluderar golvbrunnarna i badrummen vilket medför att de bryter tätskikten och är mycket kostsamma att byta.

Värmestammar - Rören till radiatorerna kan komma att behövas bytas samt isoleras, framförallt de som går mellan fastigheterna där flera av dem är oisolerade.

Varm-/kallvatten - Alla vattenstammar, dessa går in i badrum och kök via väggarna, dessa bryter även tätskikten i badrummen vilket är det största problemet med dessa.

Balkongrenovering - vi planerar även på sikt att renovera balkongerna. 

 

 

Eventuella projekt som planeras:

Elbilsplatser - Vi är medvetna om att elbilar kommer att introduceras i samhället och de elstolpar vi idag har klarar inte av att ladda elbilar samt att de saknar undermätare. Det finns planer att installera ett par laddstationer som kommer kunna hyras, detta kommer dock troligen inte ske innan någon visar intresse av att köpa elbil. Så planerar du att köpa elbil, kontakta någon i styrelsen för fortsatt dialog.