Alla bostadsrättsföreningar har stadgar som beskriver vilka skyldigheter och rättigheter alla har men även hur föreningen skall fungera. I länken nedan kan du ladda ner och läsa BRF Vivallas stadgar. 

 

BRF Vivallas stadgar - Signerade

BRF Vivallas stadgar - Sökbara (Kommer inom kort)