Förenings information

Hej på er !

På denna sida kommer ni att hitta nyttig information om föreningens historia såsom stadgar, årsredovisningar mm. Här kommer ni också att hitta information om gym/bastu,solarium,övernattningsrum samt föreningslokal.

Förening Riksbyggen Brf Vivalla

Organisationsnummer 717600-8261

Registreringsår 1970

Antal lägenheter 296

Fastighet Gamla Uppsala 86:51

Fastighet Gamla Uppsala 86:51

Försäkringar:

Ang. förfrågan om bostadsrättstilläggsförsäkringen har föreningen har tecknat ett gruppavtal på så är självrisken 1800 Kronor/lägenhet. Men alla måste teckna en vanlig hemförsäkring för lösöre.

Kvarters lokal :

Kvarters lokalen kosta 300:-/dygnet. Den kan man hyra 1-3 dygn. Vid nyckelutlämning betalas en deponeringsavgift på 500:- och vid återlämnande av nyckel samt koll att lokalen är städad återbetalas 200:-. För mer information ta kontakt med Gerd Hydfors.

Övernattningsrum:

Övernattningsrummet kostar 100:-/dygn under 1-3 nätter. Natt 4-1 vecka 1000:-. Här gäller också städning efter användning. För mer information ta kontakt med Gerd Hydfors.

Avbokning av föreningslokal eller övernattningsrum måste senast ske tre dagar innan användandet annars får man betala i alla fall.

Gym/Bastu:

Gymmet samt bastun kostar 500:- i årsavgift samt en depositionsavgift på 500:-. För mer information ta kontakt med Jonas Lundgren

Solarium:

Priset för en solning är för närvarande 20:-/16 min, 30:-/24 min, 40:-/32 min samt 50:-/40 min. Betalning sker med 10-kronorsmynt i myntbox. Även här måste gym nyckel lösas för en depositionskostnad av 500:- Städning efter användning är en självklarhet. För mer information ta kontakt med Lisa Andersson

OBS Endast föreningsmedlemmar är tillåtna att hyra kvarters lokal,övernattnings lokal samt utnyttja gym/bastu/solarium

Tvättstugor:

Har man bokat tid ex. 19:00 så går den förlorad 30 min efter påbörjad tid.

Samtliga tvättstugor stängs av 22:30

Är det problem i tvättstugorna under dagtid kontakta vaktmästaren.

Efter 16:00 kontakta tvättstugeansvarig enlig lista i tvättstugan.

TV Kanaler:

Alla som bor i BRF Vivalla så finns det Gruppavtal med ComHem vilket innebär TV/Bredband i föreningen vilket göratt kostnaden billigare för alla.

Tv med 8 favoriter /Bredband med 100/10 Mbit/s kostnaden är 120 Kronor/månad som ligger med på avgiften from 20191001 All utrustning fås gratis från ComHem kontakta Comhems Gruppavtalsavdelning 0775-17 17 20 för mer info.

Det finns även Telenor /Bredbandsbolaget i föreningen om man önskar det dock inget gruppavtal i nuläget.

Det finns en Slagborrmaskin att låna i föreningen kontakta Vakmästaren för information.

Det är enbart tillåtet att grilla på balkongerna med elektrisk grill, vill man grilla på annat sätt använd befintlig grillplats under förutsättning att inte uthyrningslokalen inte är uthyrd.

Förfrågan angående när det bör vara tyst i en lägenhet så är det brukligt med 23:00 vardagar samt 24:00 helger så att man inte stör någon annan. Vi är ju en förening prata med varann om någon blir störd.

Till alla som har problem med låscylindrarna i dörren till lägenheten, det är ingenting som föreningen betalar för det bekostas av bostadsrättsinnehavaren som äger lägenheten. Från och med 2020-01-01 då det har varit en goodwill tidigare.

Alla vitvaror som byts ut i lägenheterna måste köras bort av lägenhetsinnehavaren inte ställas i grovsoprummet. Det blir väldigt kostsamt för föreningen och det drabbar bara dom boende.

Hoppborgar och stutsmattor får ej stå ute på gräsmattorna utan måste stå inne på uteplatserna.

Har man problem med myror kontaktar man vaktmästaren som har myrdosor.

Viktig information till alla som planerar att bygga uteplats i föreningen:

Byggnationer

Föreningens generella policy är att byggnationer ska vara fackmannamässigt gjorda för att godkännas. Underhållsansvaret åligger medlemmen för egna byggnationer. Även små byggnationer och förändringar kan kräva bygglov från kommunen som föreningen vill undvika.

Följande får göras av medlemmarna själva på sitt egna skötselområde utan kontakt med styrelsen

Bygga en spaljé mot fasad på fram och baksidan med minst 2/3 luft. Höjd max 200 cm från mark. Max bredd från fasad 150 cm

  • Bygga staket max 110 cm högt utan grind, Färg tryckimpregnerat virke
  • Anlägga uteplats utan tak. Markbeläggning: valfri stenbeläggning eller trädäck.  Maxhöjd 20 cm från mark. Marken där uteplatsen anläggs ska luta ut från huset med minst 2-3%
  •    I följande fall ska styrelsen kontaktas, ansökan görs skriftligt och skickas till styrelsens mejl.
  • Staket högre än 110 cm från mark
  • Plank
  • Uteplats med övriga önskemål
  • Önskemål om uppsättning av markiser.