Aktuellt

KÄLLSORTERING MATAVFALL
Bruna påsar ska användas för allt matavfall. Påsar kommer att finnas att hämta i soprummen. Här kan du få mer information: Länk!

STAMRENOVERING
För info om det kommande stambytet gå till vivallastambyte.

NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Två nya medlemmar har valts in i styrelsen. Vi önskar dem välkomna! Det är Erik Termén och Sebastian Bernsten. Deras kontaktinformation finns under ”Styrelsen”.