Aktuellt

INBROTT I FÖRRÅD
Någon med nyckel har brutit sig in i flera förråd på Viktor Rydbergsgatan 38. Händelsen är polisanmäld av föreningen.

GYM
Sebastian hälsar att ett nytt löpband är inköpt och installerat i gymet.

STAMRENOVERING
För info om det kommande stambytet gå till vivallastambyte.

NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Två nya medlemmar har valts in i styrelsen. Vi önskar dem välkomna! Det är Erik Termén och Sebastian Bernsten. Deras kontaktinformation finns under ”Styrelsen”.