Aktuellt

LEDIGA P-PLATSER
Just nu har vi några lediga P-plaser, men lång kö till våra garag.

⚠ Till alla boende i brf Vivalla:
Garageporten får inte lämnas olåst, tänk på att en olåst port ger tillträde till hela garagelängan.

Exempelritningar:
Exempelritningar för tillbyggnad av staket och plank i vårt förening. Klick här

UNDERSÖKNING AV BEHOV AV PARKERINGSPLATS MED LADDSTOLPE FÖR ELBIL
Styrelsen genomför just nu en undersökning för att ta reda på om det finns önskemål hos medlemmarna att hyra parkeringsplats för elbil (med laddstolpe för elbil). En enkät kan fyllas i för de som är intresserade (se under “Dokument”). Priset kommer att ligga på ca 400-500 kronor/månad (+ elkostnaden).

INGLASNING BALKONGER
Vår förening har ansökt och fått godkänt bygglov för att glasa in balkongerna. Detta betyder att ingen enskild medlem behöver ansöka om bygglov när de vill glasa in balkongen. Bygglovet gäller i fem år. Du kan se dokumentet under fliken “Dokument”.

STAMRENOVERING
För info om det kommande stambytet gå till vivallastambyte.