Vi alla medveten om händelserna i Uppsala som är verkligen sorligt och skrämmande. I sådana tider skulle man medverkande genom
Samuel Öberg, rektor på Frederica Bremerskolan, skrev till oss att det på kvällar och helger samlas många yngre och äldre
Styrelsen inom kort delar ut en skarpare enkät om efterfrågan efter laddstolpar. Den här enkäten kommer att bli grunden till
I den hemsidan kan du finna uppdaterad information om den pågående processen gällande åtgärder av föreningens stammar, avlopp och våtrum.
K A L L E L S E Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till ordinarie föreningsstämma. Tid: Torsdagen
För info om det kommande stambytet gå till vivallastambyte.
Styrelsen genomför just nu en undersökning för att ta reda på om det finns önskemål hos medlemmarna att hyra parkeringsplats
Garageporten får inte lämnas olåst, tänk på att en olåst port ger tillträde till hela garagelängan.
Just nu har vi några lediga P-plaser, men lång kö till våra garag.