Regler

BRANDVARNARE
Kontrollera regelbundet att brandvarnare i din lägenhet fungerar. Det är också bra att köpa en brandsläckare till ditt hem för din och dina grannars säkerhet.

TRAPPHUSEN
Ingenting får förvaras i trapphusen. Rullatorer och underreden till barnvagnar får finnas där om de placeras på ett sätt så att de inte är i vägen vid en eventuell utrymningssituation. Dörrarna och fönstren till trapphusen får bara ställas upp kortare stunder vid behov. De ska normalt vara stängda.

VATTENLARM
Kontrollera regelbundet att vattenlarmet under diskbänken i ditt hem fungerar som det ska.

STUDSMATTOR
Studsmattor får inte stå på allmän plats. Vill man ha studsmatta ska den stå på den egna tomten.

HUNDAR
Hundar måste hållas kopplade i området.

MATA DJUR
Mata inte djur på balkongen och uteplatser. Det lockar till sig skadedjur som ställer till problem i fastigheterna.

HÄNSYN MOT GRANNARNA
Av hänsyn mot grannarna får man inte spela hög musik eller göra något annat som kan störa mellan klockan 22 och 7.

PARKERA PÅ INNERGÅRDEN
Man får parkera tillfälligt på innergården för att lasta i och ur saker. Har man bilen parkerad längre än 13 minuter riskerar man att få böter.

GRILLAR
Engångsgrillar får inte användas på ytor där det finns brandrisk, till exempel gräsmattor. Tänk på att respektera eldningsförbud när det gäller. Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. Telefonsvararen uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.