ADRESS
Viktor Rydbergsgatan 40, 754 42 Uppsala
(Det finns en brevläda på kortsidan av byggnaden där ni kan lägga förslag och annan information till styrelsen.)

E-POST
info@brfvivalla.se

TELEFON
Bernt Jonsson (073 – 18 33 544)
Christer Pedersen (076 – 34 25 091)


FELANMÄLAN (Kontakta i första hand vaktmästaren dagtid (7-16) eller någon i styrelsen kvällstid.)
Vaktmästare: Jacobus (018 – 18 97 06, 076 – 83 37 531)
Akut vattenläckage: Recover (0771 – 10 35 00)
Stopp i avlopp och rör: Sebastian Bernsten (070 – 78 70 613)
Nyckelhantering: Certego (0202 – 40 000)
Namnskyltar: Riksbyggen (018 – 18 97 10)
Tvättstugor: Sebastian Bernsten (0707 – 87 06 13)
Brandskydd: Gerd Hydfors (070 – 06 79 211)
Brandskydd: Peter Nyberg (0733 – 93 07 11)


GEMENSAMMA LOKALER OCH YTOR
Parkeringar och garage:
Marianne Keisu Jonsson (073 – 33 23 515)
Cykel- och uteförråd: Marianne Keisu Jonsson (0733 – 32 35 15)
Gym och bastu: Patrik Strid (073 – 67 45 215)
Gym och bastu: Peter Nyberg (073 – 39 30 711)
Solarium: Bernt Jonsson (073 – 18 33 544)
Kvarterslokal: Edina Bajic (072 – 31 24 296)
Kvarterslokal: Ann Britt Hellström (0766 – 64 44 424)
Övernattningslägenhet: Gerd Hydfors (070 – 06 79 211)
Tennis- och isbana: Patrik Strid (073 – 67 45 215)
Webbansvarig: Zanyar Kadir (076 – 22 94 616)


ANDRA KONTAKTER
TV och internet: Tele2 (90 222)
Internet: Telenor (0770 – 777 000)


SNICKERIARBETEN
Föreningen har avtal med Innerstans bygg & inredning. De går även att kontakta för privata jobb.