KVARTERSLOKAL

Kvarterslokalen kan hyras av föreningsmedlemmar för 300 kronor per dygn (tillsammans med en depositionsavgift på 500 kronor som återfås vid återlämnandet). För bokning se under “Kontakt“. Om städningen ej godkännes efter användandet behålles depositionen. En straffavgift på 200 kronor utgår om nyckel ej återlämnas i tid. Avbokning måste ske minst tre dygn innan.