GRILLAR

Engångsgrillar får inte användas på ytor där det finns brandrisk, till exempel gräsmattor. Tänk på att respektera eldningsförbud när det gäller. Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. Telefonsvararen uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.