Alla inlägg av Brf Vivalla

SOMMARBREV 2024

 Informationsblad BRF Vivalla

Styrelsen har ansökt om lån för låsbyte i föreningen. Stamrenoveringen går in på sitt sista år.

Information från styrelsen:

 • vivallastambyte.se där hittar ni alla nyheter i föreningen.
 • Vi vill påminna att alla bör regelbundet kontrollera funktionen i Vattenlarmen försvinner from och med stamrenoveringen
 • Namnlappar som skall ändras eller bytas görs av Riksbyggen på (0771-860 860) och vill man ha en ”Ingen reklam” skylt kontaktar man vaktmästaren Patrik (018 – 32 90 29) (inga egna speciallappar skall sitta uppe).
 • Studsmattor får ej stå på allmän plats! Vill man ha studsmatta skall den stå på den egna tomten. Detta har med skaderisk att göra. Föreningen blir skyldig om någon skadar sig.
 • Vi har haft en ökning av cykelstölder samt förrådsinbrott så håll ögonen öppna och rapportera om ni ser något misstänkt.
 • Alla hundar måste hållas kopplade inom området! För det första är det lag på det men hundarna kan också skadas i ofrivilliga slagsmål.
 • Tänk på att inte förvara saker i trapphusen. Endast rullatorer och barnvagns underreden ska finnas där.

Ett av våra stora problem i området är att allt för många slänger grovsopor i de vanliga soprummen, dessa skall slängas i vårt grovsoprum mellan Wivalliusgatan 1 och 7 (upp mot Willys). Alla vitvaror samt större elektronik såsom tv-apparater ligger på de boendes ansvar att forsla bort till återvinningen.

 


Vi påminner om:

 • att hålla fönster och portarna stängda i trapphusen för att inte släppa in djur.
 • att det inte är tillåtet att mata fåglar på/från balkongerna och uteplatserna.
 • att hålla rent och snyggt samt tvätta enligt anvisningarna i tvättstugorna.
 • att använda befintliga soptunnor till skräp, fimpar m.m. för att behålla området rent och snyggt.
 • att det endast är tillåtet att parkera inne på gårdarna i högst 13 minuter i samband med i- och urlastning.
 • att det skall vara tyst mellan kl 23-07 och annars visa hänsyn till grannarna då ni spelar musik och har fest.
 • KOM IHÅG Nu är det grilltider! Försök att använda sunt förnuft när ni grillar och visa hänsyn till era grannar. Inga engångsgrillar är tillåtna ute på gräsmattorna. Använd hellre grillen vid föreningslokalen. Respektera eldningsförbud när det gäller!
 • Föreningen har tecknat nytt avtal med Tele 2 som är billigare och bättre men alla måste ringa själv och anmäla detta. Annars ligger ni kvar i samma sämre avtal. Ringa kan ni gör från och med 1 augusti.
 • I vår förening har vi också ett bostadsrättstillägg. Det betyder inte att man inte behöver en hemförsäkring, Däremot kan alla medlemmar ringa sitt försäkringsbolag och kolla. Chansen finns att ni kan få en billigare hemförsäkring!

Som vid varje utskick vill styrelsen passa på att önska alla nyinflyttade välkomna till vår förening och hoppas att ni kommer att trivas i vårt lugna och fina område. Önskar ni en rundvandring för att göra er bättre bekant med kvarteret och vad vi kan erbjuda i vår förening är ni välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Våra telefonnummer hittar ni i trapphusen. På hemsidan hittar ni också aktuell information om föreningen och om området, hemsidan hittar ni på www.brfvivalla.se.

För övrigt adress till riksbyggens kundwebb www.riksbyggen.se

Telefonnummer och adress till alla sittande i styrelsen finns i varje trapphus samt på hemsidan.


Av miljöskäl sätts detta sommarbrev endast upp i trapphusen samt läggs upp på hemsidan

MED DETTA ÖNSKAR STYRELSEN ALLA

BOENDE EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR !

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ÅRSSTÄMMA

K A L L E L S E

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till
ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 13 juni 2024, kl. 18:00
Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17

DAGORDNING:
a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning
i) Framläggande av revisorernas berättelse
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Beslut om resultatdisposition
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter
r) Val av valberedning
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.
1. Proposition från styrelsen angående byte av låssystem, se bilaga.
t) Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2023 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se
Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar.

Här hittar ni föreårets stämmans Årsstämmans protokoll 2023-06-15       Ladda ner

VÄLKOMNA!
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA BOENDE

Viktig information till samtliga boende i Brf Vivalla

Lördagen den 24/2 brann det i ett av våra trapphus. Ingen kom till skada men hela trapphuset måste saneras. Som tur var fanns det inte så mycket brandfarligt material så branden kunde inte sprida sig. Hoppas ni nu förstår varför vi går brandronder och ber er alla att inte förvara saker i trapphusen. Ser ni att det står saker i trapphuset så kontakta oss i styrelsen så tar vi hand om det eller ännu bättre, ta det direkt med er granne.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

CYKELRENSNING

Det är nu dags att rensa bland cykelställ och förråd för att få bort gamla och övergivna cyklar som bara står och tar plats. För att Din cykel inte ska forslas bort ska Du senast söndag den 18 februari (18/02-2024) plocka bort lappen/markeringen från cykeln.

Cyklarna kommer lappas under v5 (4/2)

Cyklar som fortfarande är lappade efter den 18/2 kommer rensas bort.

Behålla cyklarna hos vaktmästaren i tre månader sedan skickar till återvinningen. Om ni undrar något angående cykelrensningen kan ni kontakta Alen på telefon nummer: 076-48 88 32

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen

NY TV/BREDBAND AVTAL

Styrelsen har skrivit på ett ny grupavtal för TV och bredband som skall gälla från och med augosti 2024 som skulle kosta 195 kr inkl moms.

Med nya avtallet alla medlenar på brf vivalla för följande tjäsnter:
Bredband: 500/500 Mbit/s
TV: Vi har behålt som nu varande 8 favoriter.

STÄNG FÖRRÅD , SOPRUM OCHENTRÉDÖRREN

På grund av har haft många inbrott i områden och grannfastighet är viktig att kontrollera att porten går i lås kvällar och nätter, så att obehöriga inte kommer in i trapphuset och förråd. Samt kontrollera att soprums dörrar är stängda efter användning specielt gruvsoprumet som har som lägenheternas lås som måsteman rycka upp handtaget och sedan låsar man med nykel. den låser inte automatiskt.

INFORMATIONSBLAD BRF VIVALLA 2023

Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt God Jul & Gott nytt år, alla nyinflyttade vill vi även välkomna till vår förening och hoppas att ni kommer att trivas i vårt lugna fina område. Önskar ni en rundvandring för att göra er bättre bekant med kvarteret och vad vi kan erbjuda i vår förening är ni välkommen att kontakta någon i styrelsen eller yterligare kontakter.

Ring alltid Jacobus eller någon i styrelsen först vid problem. På vardagar är det bäst att höra av sig till Bernt på dagtid eftersom Christer jobbar heltid och har begränsad tid att svara. Helg och kväll funkar det att söka oss båda. Mail och sms är att välkomna för att ha ett sätt att spara vad som gjorts.


Viktigt meddelande:

Angående stamrenoveringen så är den i full gång. Allt löper på bra. Information kommer löpande att läggas ut på hemsidan.

 • Avgiftshöjningar som börjar gälla från årsskiftet är:
 • Årsavgifter +7%.
 • Kabel-tv/bredband 236:-/mån. Höjning med 116:-/mån
 • IMD-tariff för varmvatten 6,13kr exkl moms/kbm. Höjning med 6,46kr exkl moms/kbm.
 • IMD-tariff för varmvatten: 86,13 kr exkl. moms/kbm (tidigare debitering 79,67 kr exkl. moms/kbm).

OBS: Debitering av IMD-avgift sker dock tre månader i efterskott, så den ändringen kommer medlemmarna inte se på sina avier förrän i april.


Visste ni att:

 • Hemmagjorda namnlappar får ej sättas på postfacken. Beställ hos Riksbyggen 018-18 97 10. “Ingen reklam” lapp finns att hämta hos vaktmästaren.
 • Om inte fastighetsskötaren hinner skotta på en gång, får man gärna skotta själv framför entréerna, snöskyfflar, sopkvastar och sandhinkar finns i de gamla soprummen vid entrén i låghusen, och i höghusen i barnvagnsrummen. Eftersom snöskottning är mycket dyrt utanför ordinarie arbetstid kommer viss skottning behöva skötas av Er boende framför just dörrarna på helgen och kvällar. 5 cm snötäcke i gångarna framför entrédörrarna sköts av medlemmarna själva kvällstid samt helger.
 • Snöskottning, ca 1 meter, framför garagedörrarna görs av medlemmarna själva. Även p-platserna skall medlemmarna själva skotta, detta enligt avtalet. Fastighetsskötaren plogar p-platserna om det är tomt med bilar.
 • Motorvärmarskåpen skall alltid vara låsta så att barn och obehöriga inte har tillträde. Motorvärmesladden får ej sitta kvar då den inte används.
 • Rastning av husdjur görs utanför bostadsområdet! Sen är det lag på att alla hundar måste vara kopplade.
 • Grovsopor får ej slängas bland vanliga sopor, vi har sopsortering. Viktigt att hålla ordning i soprummen!

Detta bör du utföra regelbundet:

 • Vi uppmanar alla att kontrollera batteriet till vattenlarmet som finns under diskbänken. Vid larm skall det kontrolleras om det är fuktproblem eller om det är batteriet som måste bytas.
 • Kontrollera också att brandvarnarna fungerar.
 • Filter till ventilationen under fönstren bör bytas 1 gång per år och finns att köpas hos vaktmästaren eller av någon i styrelsen. Filtren kostar 30:-/st
 • Vi påminner om:
 • Alla måste följa trivselreglerna! Speciellt vad som förvaras i trapphusen. Inget brandfarligt eller skrymmande får finnas där. Vid frågor kontakta Gerd eller Peter
 • att det inte är tillåtet att mata fåglar på/från balkongerna och uteplatserna.
 • att hålla rent och snyggt samt tvätta och städa enligt anvisningarna i tvättstugorna. Man får inte tvätta dunkuddar/täcken, ryamattor och andra tyger som avger mycket ludd utan avsedda tvättpåsar. Det har varit väldigt dåligt städat under året. Nu skärper vi oss!!
 • att det endast är tillåtet att parkera inne på gårdarna i högst 13 minuter i samband med i- och urlastning.
 • att det skall vara tyst mellan kl 23-07 och annars visa hänsyn till grannarna då ni spelar musik och har fest.
 • att kasta julpapper och dylikt i grovsoprummet och att lämna granen som skall kastas utanför vaktmästaren.
 • att inte fira in det nya året med smällare och fyrverkerier inne på området då det är totalförbjudet. Detta för att inte störa grannar, djur och för att undvika att raketerna hamnar på t.ex. balkonger. Det är en stor brandfara!
 • kvarterslokalen är populär att hyra, tänk på att det är vår gemensamma lokal! Därför är det viktigt att ta ansvar och följa ordningsregler och städrutiner till nästa som bokat lokalen efter dig.
 • parkering vid bommarna är inte tillåtet.
 • rensa bort cyklar som inte används från cykelställen.
 • att inga större bussar får stå på parkeringarna, endast på de speciella bussplatserna. Mindre skåpbilar är dock tillåtna.

Vänliga hälsningar
brf vivalla Styrelsen

YTTERDÖRRNA LÅSAS KLOCKAN 20:00

Vi informerar alla boende i föreningen att tiden på ytterdörrlåsningen har ändrat från kl 21 till kl 20. Gärna alla var uppmärksamma om någon entré dör är inte stängt från kl 20 kontakta vaktmästare eller Bernt Jonsson föreningsordförande.

Samt skulle vi be alla medlemmar att har koll på tvättstugornas dörr att stängda efter användning och inge obehörig får använda våra tvättstugor.

 

Med vänliga hälsningar
Brf Vivallas styrelsen