Alla inlägg av Brf Vivalla

CYKELRENSNING

Det är nu dags att rensa bland cykelställ och förråd för att få bort gamla och övergivna cyklar som bara står och tar plats. För att Din cykel inte ska forslas bort ska Du senast söndag den 18 februari (18/02-2024) plocka bort lappen/markeringen från cykeln.

Cyklarna kommer lappas under v5 (4/2)

Cyklar som fortfarande är lappade efter den 18/2 kommer rensas bort.

Behålla cyklarna hos vaktmästaren i tre månader sedan skickar till återvinningen. Om ni undrar något angående cykelrensningen kan ni kontakta Alen på telefon nummer: 076-48 88 32

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen

NY TV/BREDBAND AVTAL

Styrelsen har skrivit på ett ny grupavtal för TV och bredband som skall gälla från och med augosti 2024 som skulle kosta 195 kr inkl moms.

Med nya avtallet alla medlenar på brf vivalla för följande tjäsnter:
Bredband: 500/500 Mbit/s
TV: Vi har behålt som nu varande 8 favoriter.

STÄNG FÖRRÅD , SOPRUM OCHENTRÉDÖRREN

På grund av har haft många inbrott i områden och grannfastighet är viktig att kontrollera att porten går i lås kvällar och nätter, så att obehöriga inte kommer in i trapphuset och förråd. Samt kontrollera att soprums dörrar är stängda efter användning specielt gruvsoprumet som har som lägenheternas lås som måsteman rycka upp handtaget och sedan låsar man med nykel. den låser inte automatiskt.

INFORMATIONSBLAD BRF VIVALLA 2023

Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt God Jul & Gott nytt år, alla nyinflyttade vill vi även välkomna till vår förening och hoppas att ni kommer att trivas i vårt lugna fina område. Önskar ni en rundvandring för att göra er bättre bekant med kvarteret och vad vi kan erbjuda i vår förening är ni välkommen att kontakta någon i styrelsen eller yterligare kontakter.

Ring alltid Jacobus eller någon i styrelsen först vid problem. På vardagar är det bäst att höra av sig till Bernt på dagtid eftersom Christer jobbar heltid och har begränsad tid att svara. Helg och kväll funkar det att söka oss båda. Mail och sms är att välkomna för att ha ett sätt att spara vad som gjorts.


Viktigt meddelande:

Angående stamrenoveringen så är den i full gång. Allt löper på bra. Information kommer löpande att läggas ut på hemsidan.

 • Avgiftshöjningar som börjar gälla från årsskiftet är:
 • Årsavgifter +7%.
 • Kabel-tv/bredband 236:-/mån. Höjning med 116:-/mån
 • IMD-tariff för varmvatten 6,13kr exkl moms/kbm. Höjning med 6,46kr exkl moms/kbm.
 • IMD-tariff för varmvatten: 86,13 kr exkl. moms/kbm (tidigare debitering 79,67 kr exkl. moms/kbm).

OBS: Debitering av IMD-avgift sker dock tre månader i efterskott, så den ändringen kommer medlemmarna inte se på sina avier förrän i april.


Visste ni att:

 • Hemmagjorda namnlappar får ej sättas på postfacken. Beställ hos Riksbyggen 018-18 97 10. “Ingen reklam” lapp finns att hämta hos vaktmästaren.
 • Om inte fastighetsskötaren hinner skotta på en gång, får man gärna skotta själv framför entréerna, snöskyfflar, sopkvastar och sandhinkar finns i de gamla soprummen vid entrén i låghusen, och i höghusen i barnvagnsrummen. Eftersom snöskottning är mycket dyrt utanför ordinarie arbetstid kommer viss skottning behöva skötas av Er boende framför just dörrarna på helgen och kvällar. 5 cm snötäcke i gångarna framför entrédörrarna sköts av medlemmarna själva kvällstid samt helger.
 • Snöskottning, ca 1 meter, framför garagedörrarna görs av medlemmarna själva. Även p-platserna skall medlemmarna själva skotta, detta enligt avtalet. Fastighetsskötaren plogar p-platserna om det är tomt med bilar.
 • Motorvärmarskåpen skall alltid vara låsta så att barn och obehöriga inte har tillträde. Motorvärmesladden får ej sitta kvar då den inte används.
 • Rastning av husdjur görs utanför bostadsområdet! Sen är det lag på att alla hundar måste vara kopplade.
 • Grovsopor får ej slängas bland vanliga sopor, vi har sopsortering. Viktigt att hålla ordning i soprummen!

Detta bör du utföra regelbundet:

 • Vi uppmanar alla att kontrollera batteriet till vattenlarmet som finns under diskbänken. Vid larm skall det kontrolleras om det är fuktproblem eller om det är batteriet som måste bytas.
 • Kontrollera också att brandvarnarna fungerar.
 • Filter till ventilationen under fönstren bör bytas 1 gång per år och finns att köpas hos vaktmästaren eller av någon i styrelsen. Filtren kostar 30:-/st
 • Vi påminner om:
 • Alla måste följa trivselreglerna! Speciellt vad som förvaras i trapphusen. Inget brandfarligt eller skrymmande får finnas där. Vid frågor kontakta Gerd eller Peter
 • att det inte är tillåtet att mata fåglar på/från balkongerna och uteplatserna.
 • att hålla rent och snyggt samt tvätta och städa enligt anvisningarna i tvättstugorna. Man får inte tvätta dunkuddar/täcken, ryamattor och andra tyger som avger mycket ludd utan avsedda tvättpåsar. Det har varit väldigt dåligt städat under året. Nu skärper vi oss!!
 • att det endast är tillåtet att parkera inne på gårdarna i högst 13 minuter i samband med i- och urlastning.
 • att det skall vara tyst mellan kl 23-07 och annars visa hänsyn till grannarna då ni spelar musik och har fest.
 • att kasta julpapper och dylikt i grovsoprummet och att lämna granen som skall kastas utanför vaktmästaren.
 • att inte fira in det nya året med smällare och fyrverkerier inne på området då det är totalförbjudet. Detta för att inte störa grannar, djur och för att undvika att raketerna hamnar på t.ex. balkonger. Det är en stor brandfara!
 • kvarterslokalen är populär att hyra, tänk på att det är vår gemensamma lokal! Därför är det viktigt att ta ansvar och följa ordningsregler och städrutiner till nästa som bokat lokalen efter dig.
 • parkering vid bommarna är inte tillåtet.
 • rensa bort cyklar som inte används från cykelställen.
 • att inga större bussar får stå på parkeringarna, endast på de speciella bussplatserna. Mindre skåpbilar är dock tillåtna.

Vänliga hälsningar
brf vivalla Styrelsen

YTTERDÖRRNA LÅSAS KLOCKAN 20:00

Vi informerar alla boende i föreningen att tiden på ytterdörrlåsningen har ändrat från kl 21 till kl 20. Gärna alla var uppmärksamma om någon entré dör är inte stängt från kl 20 kontakta vaktmästare eller Bernt Jonsson föreningsordförande.

Samt skulle vi be alla medlemmar att har koll på tvättstugornas dörr att stängda efter användning och inge obehörig får använda våra tvättstugor.

 

Med vänliga hälsningar
Brf Vivallas styrelsen

KONTAKTA 112

Vi alla medveten om händelserna i Uppsala som är verkligen sorligt och skrämmande. I sådana tider skulle man medverkande genom att uppmärksamma, om man upptäker något misstänksam skullen i direkt kontakta polisen 112.

MISSANVÄNDNING AV TVÄTTSTUGOR

Tvättstugan får endast nyttjas av boende i föreningen. De som lånarut sina bokningscylinder till andra som inte bor i vår bostadsförening, riskerar att bli av med Bokningscylinder. Det innebär att den personen kan ite använda bostadsförenings tvättstoger längre.

Samt de boende som inte köpt bokningscylinder får inte att använda tvättstugan, De boende som vill använda tvätt sukan kan kontakta styrelesn för att köpa bokningscylinder.
Utöver detta styrelsen tar andra åtgärder för att stoppa missanvändningen av tvättstugorna.

BRF Vivalla
Styrelsen

MEDDELANDE FRÅN FREDERICA BREMERSKOLAN

Samuel Öberg, rektor på Frederica Bremerskolan, skrev till oss att det på kvällar och helger samlas många yngre och äldre ungdomar på Fredrika Bremerskolans skolgård och på skolans tak.

Här är kontaktuppgifter som du kan kontakta om du märker något ovanligt utan skoltid.

 • Om det förekommer ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Avarn security på telefonnummer: 010 222 24 41. Du kan vara anonym.
 • Om det förekommer allvarligare ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Polisen på 114 14 eller om det är akut 112.
 • Kommunen kommer att sätta upp övervakningskameror som är påslagna på kvällar och helger.