HÄNSYN MOT GRANNARNA

Av hänsyn mot grannarna får man inte spela hög musik eller göra något annat som kan störa mellan klockan 22 och 7.