STUDSMATTOR

Studsmattor får inte stå på allmän plats. Vill man ha studsmatta ska den stå på den egna tomten.