TRAPPHUSEN

Ingenting får förvaras i trapphusen. Rullatorer och underreden till barnvagnar får finnas där om de placeras på ett sätt så att de inte är i vägen vid en eventuell utrymningssituation. Dörrarna och fönstren till trapphusen får bara ställas upp kortare stunder vid behov. De ska normalt vara stängda.