MEDDELANDE FRÅN FREDERICA BREMERSKOLAN

Samuel Öberg, rektor på Frederica Bremerskolan, skrev till oss att det på kvällar och helger samlas många yngre och äldre ungdomar på Fredrika Bremerskolans skolgård och på skolans tak.

Här är kontaktuppgifter som du kan kontakta om du märker något ovanligt utan skoltid.

  • Om det förekommer ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Avarn security på telefonnummer: 010 222 24 41. Du kan vara anonym.
  • Om det förekommer allvarligare ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Polisen på 114 14 eller om det är akut 112.
  • Kommunen kommer att sätta upp övervakningskameror som är påslagna på kvällar och helger.