SOPHANTERING

I våra soprum kan du slänga matavfall, brännbart, papper, plast, metall, glas och batterier. Bruna påsar ska användas för allt matavfall (de kan man hämta i soprummen). Här kan du få mer information.

Grovsopor kan slängas i våra grovsoprum på Vivalliusgatan 1 och 7. Vitvaror, Vi får abslut inte kasta vitvaror och större elektronik avfall samt annat avfall som tar stor plats ska lämnas direkt till återvinningscentral.
Man ska krossa möbler i hanterbar byter.