Aktuellt

På denna sida kommer vi i styrelsen att lägga in aktuella händelser samt beslut som tagits så ni kan följa med vad som händer.

Som Ni har sett så håller dom på och tar bort buskar vid husfasaderna så Ni som har cyklar står parkerade i cykelställen ber er flytta dom tillfälligt om dom står i vägen.

Ni som bor på nedre botten det har förekommit råttor i området men Vi har kontaktat Antisimex och kommer att sätta upp fällor.

Trevlig fortsättning på sommaren alla grannar tänk på att den 8 september ändrar Com Hem sitt analoga utbud så Ni som inte har digitalbox måste ringa till ComHem och beställa en sån utan kostnad. Kontakta Peter Nyberg 0733 930711 i styrelsen om frågor ang. ComHem

Kör ej på nysådda gräsytor, Rensa upp på era uteplatser samt att Stämman kommer att hållas på idrottsplan mellan tvättstugorna Tisdag den 23/6-20 klockan 18:30

Vi har haft påhälsning i dom yttre förråden på VR samt VR 40 så håll utkik det är ungdommar i 13-16 årsåldern som rör sig i området samt att dom uppehåller sig i vissa trapphus.

Ang. stamrenoveringen utredning pågår forfarande men så fort Vi vet så får alla info om det.

Ett nytt lagkrav har börjat gälla efter prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen som avser moms för individuell mätning och debitering (IMD).

     

12 december 2019

Moms ska läggas på el, vatten och gas som inte ingår i hyran

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska momsbeläggas. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen. Momsen bör debiteras redan i januari 2020 om möjligt.

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom från 3 december 2019, som därmed ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked från tidigare under 2019.

 Det här är ingenting som föreningen kan råda över det är någonting alla får betala för även föreningen.