Aktuellt

På denna sida kommer vi i styrelsen att lägga in aktuella händelser samt beslut som tagits så ni kan följa med vad som händer.

9/12-2020

Många garage står öppna eller olåsta se till att Ni låser dom.

Nya lampor har bytts här i föreningen för ett bättre ljus.

Uthyrningsrummet kostar från 2021-01-01 200 Kronor per natt.

Byte av gymnycklar kommer att ske i Januari 21 samt uttag av avgiften för gym och bastu.

Viktig information till alla er som hyr garage:

Styrelsen har beslutat om nya regler gällande garagen.

Endast fordon och 4 däck får förvaras på er garageplats samt en snöskyffel.

Allt annat som i dagsläget finns på Er garageplats måste fraktas/avlägsnas bort

före den 15 November. Efter den 15 november sker en garagebesiktning.

Vid frågor ring:

Gerd Hydfors tel: 0700-679211 el. Lisa Andersson tel: 0731-590443

Ett första möte har hållits med Riksbyggen samt Bjerkings 2020-09-29

Som Ni har sett så håller dom på och tar bort buskar vid husfasaderna så Ni som har cyklar står parkerade i cykelställen ber er flytta dom tillfälligt om dom står i vägen.

Ni som bor på nedre botten det har förekommit råttor i området men Vi har kontaktat Anticimex och kommer att sätta upp fällor.

Trevlig fortsättning på sommaren alla grannar tänk på att den 8 september ändrar Com Hem sitt analoga utbud så Ni som inte har digitalbox måste ringa till ComHem och beställa en sån utan kostnad. Kontakta Peter Nyberg 0733 930711 i styrelsen om frågor ang. ComHem

Vi har haft påhälsning i dom yttre förråden på VR samt VR 40 så håll utkik det är ungdommar i 13-16 årsåldern som rör sig i området samt att dom uppehåller sig i vissa trapphus.

Ang. stamrenoveringen utredning pågår forfarande men så fort Vi vet så får alla info om det.

Ett nytt lagkrav har börjat gälla efter prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen som avser moms för individuell mätning och debitering (IMD).

     

12 december 2019

Moms ska läggas på el, vatten och gas som inte ingår i hyran

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska momsbeläggas. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen. Momsen bör debiteras redan i januari 2020 om möjligt.

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom från 3 december 2019, som därmed ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked från tidigare under 2019.

 Det här är ingenting som föreningen kan råda över det är någonting alla får betala för även föreningen.