BYGGNATION PÅ UTEPLATS

Följande får göras av medlemmar på den egna uteplatsen:
– Bygga spaljé mot fasad på fram och baksidan med minst 2/3 luft (Maxhöjd: 180 cm, maxbredd: 150 cm).
– Bygga staket (Maxhöjd: 110 cm, tryckimpregnerat virke).
– Anlägga altan utan tak (Markbeläggning: trä eller valfri sten, maxhöjd: 20 cm). Anläggningsmarken ska luta ut från huset med minst 2 %.
Exampel på Staket och Plank.

Byggnationer ska vara fackmannamässigt utförda. Underhåll och reparationer ska skötas av medlemmen själv. Kontakta alltid styrelsen vid oklarheter eller vid önskemål som inte beskrivits här ovan.