TRIVSELREGLER

TA HÄNSYN TILL GRANNARNA
Tänk på att du har grannar omkring dig. Skruva ner volymen och borra inte i väggarna vid tidpunkter då grannarna kan bli störda. Detta är extra viktigt mellan 22- 07.


TRAPPHUS OCH ENTREER
Ställ inte cyklar och barnvagnar i trappen med tanke på framkomligheten vid olycksfall, brand och städning. Ställ cykeln i cykelstället eller i cykelkällaren.


BILAR
Tänk på att det finns barn i området! Bilar får endast köra in på gården för i och urlastning.


PARABOL, MARKISER, BALKONG
Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens fasad eller balkong. För montering av markis kontakta styrelsen i föreningen. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen p.g.a. os och brandrisk.


FEL I LÄGENHETEN
Anmäl genast fel i lägenheten! Kontrollera te x regelbundet så att elementen, diskmaskin eller tvättmaskin, och kranar inte läcker.


OHYRA
Skulle du få problem med t.ex. mjöl­ baggar eller pälsänger, kontakta oss omedelbart.


HUSDJUR
Om du har husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste även se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse.


FÅGLAR
Du får tyvärr inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.


VATTEN
Spola inte ut stora mängder vatten och tappa inte upp badvatten nattetid. Natur­ ligtvis vet du också att man inte får spola ner något annat än toalettpapper i wc­ stolen.


FÖRROD
Förvara inte värdefulla saker eller brandfarligt material i ditt förråd. Kontrollera förrådet med jämna mellanrum.


SOPOR OCH SKRÄP
Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprum. Följ i övrigt de rutiner som finns i föreningen vad gäller sopsortering
m.m. Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Detta gäller för stor såväl som för liten.