FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har tecknat ett gruppavtal gällande tilläggsförsäkringen för bostadsrättsinnehavare (Självrisk: 1800 kronor per bostadsrätt).
Hemförsäkring tecknas av varje bostadsrättsinnehavare individuellt.

OBS: Bostadsrättshavare bör ha en hemförsäkring, annars står de för betydande kostnader vid vattenskada, brand m.m.