UNDERSÖKNING AV LADDSTOLPE FÖR ELBIL

Styrelsen genomför just nu en undersökning för att ta reda på om det finns önskemål hos medlemmarna att hyra parkeringsplats för elbil (med laddstolpe för elbil). En enkät kan fyllas i för de som är intresserade (se under “Dokument”). Priset kommer att ligga på ca 400-500 kronor/månad (+ elkostnaden).