TRIMMA GRÄSMATTAN EN METER PÅ UTSIDAN

De medlemmar i Vivalla förening som har uteplats, skall trimma gräsmattan en meter på utsidan från sitt staket. Både styrelsen och nya vaktmästaren vill undvika onödiga skador på staket och plankar.

 

med vänliga hälsningar,
Styrelsen