BYT LUFTFILERNA

Vi på styrelsen påminner alla medlemmar som har haft stamrenovering, är det viktigt att byta luftfilerna bakom radiatorerna. Eftersom under renoveringen blir dem väldigt dammig och smutsig.

Kontakta vaktmästaren för att köpa nya luftfilter. Här hittar man kontaktuppgifter.