YTTERDÖRRNA LÅSAS KLOCKAN 20:00

Vi informerar alla boende i föreningen att tiden på ytterdörrlåsningen har ändrat från kl 21 till kl 20. Gärna alla var uppmärksamma om någon entré dör är inte stängt från kl 20 kontakta vaktmästare eller Bernt Jonsson föreningsordförande.

Samt skulle vi be alla medlemmar att har koll på tvättstugornas dörr att stängda efter användning och inge obehörig får använda våra tvättstugor.

 

Med vänliga hälsningar
Brf Vivallas styrelsen