MISSANVÄNDNING AV TVÄTTSTUGOR

Tvättstugan får endast nyttjas av boende i föreningen. De som lånarut sina bokningscylinder till andra som inte bor i vår bostadsförening, riskerar att bli av med Bokningscylinder. Det innebär att den personen kan ite använda bostadsförenings tvättstoger längre.

Samt de boende som inte köpt bokningscylinder får inte att använda tvättstugan, De boende som vill använda tvätt sukan kan kontakta styrelesn för att köpa bokningscylinder.
Utöver detta styrelsen tar andra åtgärder för att stoppa missanvändningen av tvättstugorna.

BRF Vivalla
Styrelsen