GYM, BASTU OCH SOLARIUM

Årsavgiften för att nyttja gymmet och bastun är 500 kronor. En depositionsavgift på 500 kronor betalas för att få tagg till gym, bastu och solarium, som återfås vid återlämnandet. (Se “Kontakt” för att att lösa årskort och kvittera ut tagg.) Betalningen för att sola görs med tiokronorsmynt i myntbox på solariumet.

ÖVERNATTNINGSRUM

Hyra och depositionsavgift:
Övernattningsrummet kan hyras och nyttjas av föreningens medlemmar.
Att hyra övernattningsrummet kostar 200kr + en depositionsavgift på 200kr.
Depositionssumman på 200:- betalas vid bokningstillfället enligt överenskommelse. Och resterande 200:- betalas vid hyrtillfället då även nyckel/tillgång till övernattningsrummet fås.

Om städningen ej blir godkänd efter användandet så behåller föreningen depositionsavgiften.
Om det uppkommer skador eller annat under användningen av övernattningsrummet så dras det från depositionsavgiften.
Djur och ytterskor är inte tillåtna i övernattningsrummet.
Vill man avboka sin bokning ska detta ske minst 3 dygn innan. Vid sen avbokning tar föreningen en avgift på 200:-
Återlämnas inte nyckeln vid avtalad tid så utgår en straffavgift på 400:- .

Obs!
Övernattningsrummet får max hyras 3 dagar i rad.

Kontakttider för att boka:
Måndag -Fredag 09.00-17.00
Kontaktuppgifter hittar ni under “Kontakt“.
Samtal och sms utanför kontakttid kommer ej besvaras.

KVARTERSLOKAL

Hyra och depositionsavgift:
Kvarterslokalen kan hyras och nyttjas av föreningens medlemmar.
Att hyra lokalen kostar 500kr + en depositionsavgift på 500kr.
Depositionssumman på 500:- betalas vid bokningstillfället enligt överenskommelse. Och resterande 500:- betalas vid hyrtillfället då även nyckel/tillgång till lokal fås.

Om städningen ej blir godkänd efter användandet så behåller föreningen depositionsavgiften.
Om det uppkommer skador eller annat under användningen av lokalen så dras det från depositionsavgiften.
Djur och ytterskor är inte tillåtna i lokalen.
Vill man avboka sin bokning ska detta ske minst 3 dygn innan. Vid sen avbokning tar föreningen en avgift på 500:-
Återlämnas inte nyckeln vid avtalad tid så utgår en straffavgift på 400:- .

Obs!
Lokalen får max hyras 3 dagar i rad.

Kontakttider för att boka:
Måndag -Fredag 09.00-17.00
Kontaktuppgifter hittar ni under “Kontakt“.
Samtal och sms utanför kontakttid kommer ej besvaras.

SOPHANTERING

I våra soprum kan du slänga matavfall, brännbart, papper, plast, metall, glas och batterier. Bruna påsar ska användas för allt matavfall (de kan man hämta i soprummen). Här kan du få mer information.

Grovsopor kan slängas i våra grovsoprum på Vivalliusgatan 1 och 7. Vitvaror, Vi får abslut inte kasta vitvaror och större elektronik avfall samt annat avfall som tar stor plats ska lämnas direkt till återvinningscentral.
Man ska krossa möbler i hanterbar byter.

INFO FÖR MÄKLARE

Förening Riksbyggen Brf Vivalla
Organisationsnummer 717600-8261
Registreringsår 1970
Antal lägenheter 296
Fastighet Gamla Uppsala 86:51
Här är en länk angående projektering av kommande stamrenovering klick här.

Avifter:
Avgifter för P-plats är 200:-                           **kort kötid
Avgifter för Garage är 300 :-                         **långt kötid
Avgifter för P-plats stor 500:-
Avgifter för Förråd är 100:-
Avgifter för Kabel Tv 120:-
Avgifter för Vatten och El är löpande på hur mycket man förbrukar och läggs på avgiften varje månad, föreningen betalar alla fasta kostnader.
För mer dekument underlag kan ni besöka Dokument sidan klick här.
Juridisk person accepteras inte som medlem i föreningen.

Har yterligare frågor kan ni kontakta följande. eller maila info@brfvivalla.se
Christer Pedersen
Ordförande
Telefon: 0761 – 34 25 091

Bernt Jonsson
Vice Ordförande
Telefon: 0731 – 83 35 44

BREDBAND OCH TV

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Tele2 med ett baspaket för TV och bredband som ingår i hyran. Om man vill utöka bredbandshastighet och TV-utbud kan man göra detta direkt hos Tele2.

FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har tecknat ett gruppavtal gällande tilläggsförsäkringen för bostadsrättsinnehavare (Självrisk: 1800 kronor per bostadsrätt).
Hemförsäkring tecknas av varje bostadsrättsinnehavare individuellt.

OBS: Bostadsrättshavare bör ha en hemförsäkring, annars står de för betydande kostnader vid vattenskada, brand m.m.