MEDDELANDE FRÅN FREDERICA BREMERSKOLAN

Samuel Öberg, rektor på Frederica Bremerskolan, skrev till oss att det på kvällar och helger samlas många yngre och äldre ungdomar på Fredrika Bremerskolans skolgård och på skolans tak.

Här är kontaktuppgifter som du kan kontakta om du märker något ovanligt utan skoltid.

 • Om det förekommer ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Avarn security på telefonnummer: 010 222 24 41. Du kan vara anonym.
 • Om det förekommer allvarligare ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Polisen på 114 14 eller om det är akut 112.
 • Kommunen kommer att sätta upp övervakningskameror som är påslagna på kvällar och helger.

K A L L E L S E TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2023

K A L L E L S E

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 15 juni 2023, kl. 18:00
Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17

DAGORDNING:
a)    Stämmans öppnande
b)    Fastställande av röstlängd
c)    Val av stämmoordförande
d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e)    Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet
f)     Val av rösträknare
g)    Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning
i)     Framläggande av revisorernas berättelse
j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k)    Beslut om resultatdisposition
l)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m)  Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n)   Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
o)   Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p)   Val av styrelseledamöter och suppleanter
q)   Val av revisorer och revisorssuppleanter
r)   Val av valberedning
s)   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
1. Inga motioner har inkommit
t)   Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2022 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se
Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar.

Här kan ni hitta vår årsredovisning för 2022. ((klick här))

Här finns kallesen i pdf förmat. ((klick här))

Välkommen
Styrelsen

6 TIPS FÖR VAL AV MÄKLARE

6 tips för val av mäklare enligt hittamaklare.se

När du ska anlita en mäklare finns det mycket som kan vara bra att tänka på. Därför har vi summerat sex saker vi kan rekommendera att du gör inför valet av mäklare.

 1. Träffa flera olika mäklare

Det kan skilja mycket mellan olika mäklare, både i deras arbetssätt och personlighet. Genom att jämföra och träffa olika mäklare ökar du chansen att hitta den som passar just dig. Nästan alla mäklare erbjuder en gratis värdering när du bokar in ett möte. Ta chansen att träffa mäklarna personligen och visa dem bostaden så att du får en bättre bild av vem mäklaren är.

 1. Jämför arvode

Se till att du har koll på hur mycket mäklarens tjänst kommer att kosta dig och vad som ingår i arvodet. Det kan vara bra att tänka på att arvodet inte alltid är en indikation på hur duktig mäklaren är och att det kan finnas många anledningar till att det skiljer på vad de tar betalt. Högre arvode kan betyda längre erfarenhet, extra annonsering, mer kunskap eller engagemang, så fundera på vad som är viktigt för dig och vad du betalar för.

 1. Gå på mäklarens visningar

Eftersom det kan vara svårt att tänka sig hur en mäklare är när det verkligen gäller är ett tips att gå på deras andra visningar. På det sättet mäklaren presenterar en annan säljares bostad kommer mäklaren också troligtvis att presentera din. På visningen ser du hur mäklaren är mot spekulanterna, hur påläst mäklaren är och hur väl de känner till området.

 1. Läs mäklarens omdömen

Genom att läsa mäklarens omdömen från tidigare kunder får du både en bild av vad mäklaren är riktigt bra på och en uppfattning om eventuella egenskaper som inte matchar dina förväntningar. Mäklare med många omdömen kan ofta vara mer transparenta eftersom de låter alla tidigare kunder få lämna sitt omdöme och inte bara väljer ut de bästa. Det gör att du som säljare kan känna dig trygg med valet och att mäklaren värdesätter alla sina kunder. På profilsidan på Hittamäklare kan du se om mäklaren har omdömen från sina tidigare säljare och vad de har tyckt om mäklarens insats.

 1. Kontrollera att din mäklare är registrerad

För att få sälja din bostad behöver mäklaren vara registrerad som fastighetsmäklare hos FMI. Du kan kolla upp om mäklaren är registrerad genom att söka fram mäklaren hos oss på Hittamäklare. På profilsidan ser du om mäklaren är registrerad och vilket datum registreringen gjordes.

 1. Kolla upp vad din mäklare har sålt tidigare

Läs på om mäklarnas tidigare försäljningar för att få lite mer information om deras erfarenhet av området, din bostadstyp och storlek. Det är möjligt att mäklare som nyligen sålt bostäder i ditt område har kontakt med spekulanter som letar efter liknande objekt. Det kan vara en fördel då chansen ökar att någon av dem är intresserad av just din bostad.

Vill du ha hjälp med att hitta mäklare kan du använda Hittamäklares jämförelsetjänst där du får kontakt med relevanta mäklare i ditt område. Alla mäklare i registret är registrerade hos FMI. Registrera din bostad så hjälper vi dig att hitta mäklare helt gratis.


Vi här försöker att samla några bra mäklare som rekommendation.

Widerlöv

Namn: Jonathan Léman
Adress: Uppsala, Östunagatan 1
E-mail: Jonathan.Leman@widerlov.se
Telefon: 072-3281858


 

TVÄTTSTUGOR

Det finns fyra gemensamma tvättstugor i föreningen. De går att boka mellan 07.00-22.30. Bokad tid måste påbörjas inom 30 minuter annars kan den gå förlorad. Viktigt att hålla rent och städa ordentligt efter sig. Vid tekniska problem kontakta ansvariga personer (se under “Kontakt“).

Klick här för att se Kkarta över de allmänna platser i föreningen.

OBS!
Det är förbjudet att tvätta följande:

 • Mattor
 • Madrasser
 • Täcken
 • Kuddar
 • Jackor
 • BH med bygel utan tvättpåse
  I dessa tvättmaskiner då de blir förstörda.

Det finns en grovtvättstuga på Viktor Rydbergsgatan 26 för större textilier.

Var snäll och respektera detta!!!

NAMNSKYLTAR

Om du behöver ändra namnskylten på din brevlåda eller ytterdörr ska du kontakta Riksbyggen. Om du vill slippa reklam i brevlådan kan du kontakta vaktmästaren som sätter upp en skylt på din brevlåda.

GYM, BASTU OCH SOLARIUM

Årsavgiften för att nyttja gymmet och bastun är 500 kronor. En depositionsavgift på 500 kronor betalas för att få tagg till gym, bastu och solarium, som återfås vid återlämnandet. (Se “Kontakt” för att att lösa årskort och kvittera ut tagg.) Betalningen för att sola görs med tiokronorsmynt i myntbox på solariumet.